Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thông báo công khai về việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản là vật tư thu hồi của cầu Rào cũ

Thời gian 25/04/2023 10:32
​​​​​​​(Haiphong.gov.vn) - Hội đồng thanh lý tài sản của Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng Thông báo công khai về việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá tài sản là vật tư thu hồi của cầu Rào cũ với nội dung chính như sau:

Thông báo mời Nhà đầu tư thực hiện Dự án Xây dựng Khu nhà ở thương mại kết hợp chỉnh trang đô thị tại số 444 Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh

Thời gian 29/03/2023 08:59
(Haiphong.gov.vn) - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hải Phòng trân trọng mời các Nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án xây dựng Khu nhà ở thương mại kết hợp chỉnh trang đô thị tại số 444 Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh với các thông tin như sau:Thông báo kết quả cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản 03 mỏ cát làm vật liệu san lấp tại phía Nam Đình Vũ, quận Hải An

Thời gian 28/12/2022 14:01
(Haiphong.gov.vn) – Ngày 22/12/2022, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố đã tổ chức đấu giá thành công cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với sản 03 khu vực mỏ cát làm vật liệu san lấp tại phía Nam Đình Vũ, quận Hải An, kết quả cuộc đấu giá như sau:Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu, thỏa thuận khung gói thầu số 2 Mua sắm máy móc, thiết bị cho khối quận, huyện năm 2022

Thời gian 16/12/2022 15:46
Quỹ Đầu tư phát triển Hải Phòng công khai quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và thỏa thuận khung của gói thầu số 2: Mua sắm máy móc, thiết bị cho khối quận, huyện năm 2022

Thông báo phân bổ thuốc trúng thầu Gói thầu: Mua sắm bổ sung thuốc Generic năm 2022 trên địa bàn thành phố

Thời gian 09/12/2022 02:49
Sở Y tế Hải Phòng thông báo về phân bổ thuốc trúng thầu Gói thầu mua sắm bổ sung thuốc Generic năm 2022 trên địa bàn thành phố


Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn