Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư và UBKT Thành ủy

Thời gian 15/10/2020 14:11
Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI đã bầu 01 lần đủ 53 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tài liệu tham luận Đại hội phiên sáng 15/10/2020

Thời gian 15/10/2020 10:08
Đại hội ngày làm việc thứ ba, các đại biểu tham gia ý kiến vào Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội XVI Đảng bộ thành phố

Các văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Thời gian 10/10/2020 08:12
Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV, trình Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI / Báo cáo Kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020 / Dự thảo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 / Dự thảo Chương trình hành động của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn