Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 09/07/2021 08:55

Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng thông báo tìm kiếm bà Ninh Thị Thủy

Bà Ninh Thị Thủy, sinh năm 1959; nơi cư trú cuối cùng: Thôn Ly Câu, xã Tân Viên, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng. Bà Ninh Thị Thủy vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1990 đến nay không có tin tức gì.

Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Ninh Thị Thủy liên hệ với Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng theo địa chỉ: Lô 18 đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng để giải quyết vụ án dân sự tranh chấp về di sản thừa kế của cụ Ninh Văn Thẳng hoặc ai biết được tin tức về bà Ninh Thị Thủy thì thông báo cho Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng (theo địa chỉ như trên), Ủy ban nhân dân xã Tân Viên, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng, hoặc cụ Hà Thị Thu, sinh năm 1925; nơi cư trú: Thôn Kinh Điền, xã Tân Viên, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng (là mẹ đẻ của bà Ninh Thị Thủy)

Nếu bà Ninh Thị Thủy không có tin tức gì, Toà án nhân dân thành phố Hải Phòng sẽ giải quyết việc dân sự yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú đối với Bà Ninh Thị Thủy và vụ án dân sự tranh chấp về thừa kế tài sản theo yêu cầu của cụ Hà Thị Thu theo quy định của pháp luật.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn