Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 03/12/2020 16:00

Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền thông báo tìm kiếm chị Nguyễn Thị Duyên

Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền thông báo tìm kiếm chị Nguyễn Thị Duyên, sinh năm 1976; nơi cư trú cuối cùng: Số 115D ngách 5/246A đường Đà Nẵng, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Chị Nguyễn Thị Duyên bỏ nhà đi từ tháng 8/2018 cho đến nay. Nay chị Nguyễn Thị Duyên ở đâu, về ngay Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng (Số 31 đường Trần Phú, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng) để giải quyết việc anh Nguyễn Văn Nhật, sinh năm 1968; địa chỉ: Số 115D ngách 5/246A đường Đà Nẵng, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng có đơn yêu cầu tuyên bố chị Nguyễn Thị Duyên mất tích

Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày thông báo, nếu chị Nguyễn Thị Duyên không có mặt thì Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng giải quyết việc dân sự tuyên bố một người mất tích theo quy định của pháp luật.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn