Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 21/10/2020 11:33

Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền thông báo tìm kiếm bà Phạm Thị Hường

Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền thông báo tìm kiếm bà Phạm Thị Hường. Dịa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Số 61 Đ5 phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Bà Phạm Thị Hường vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 6 năm 2016.

Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Phạm Thị Hường liên hệ với Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng theo địa chỉ: Số 84 đướng Trần Phú, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về bà Phạm Thị Hường thì thông báo cho Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng theo địa chỉ như trên, Ủy ban nhân dân phường Đồng Quốc Bình, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, người yêu cầu – chị Lê Thị Phương Loan, nơi tạm trú: Số 28/48 đường Chợ Con, phường Trại Cau, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của bà Phạm Thị Hường thì Tóa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn