Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 24/05/2022 08:36

Tòa án nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng thông báo tìm kiếm anh Trần Thành Vượng

Tòa án nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng thông báo tìm kiếm anh Trần Thành Vượng, sinh năm 1967; Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Số 53 Nguyên Hồng, phường Lam Sơn, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Anh Vượng đã vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2003.

Khi biết được thông báo này, đề nghị anh Trần Thành Vượng liên hệ với Tòa án nhân dân quận Lê Chân, Hải Phòng theo địa chỉ: Số 54 Tô Hiệu, phường Trại Cau, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về anh Trần Thành Vượng thì thông báo cho Tòa án nhân dân quận Lê Chân theo địa chỉ như trên, Ủy ban nhân dân phường Lam Sơn, người yêu cầu.

Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của anh Trần Thành Vượng thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS