Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 20/07/2020 14:27

Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng thông báo tìm kiếm anh Trần Trọng Thái

Tòa án nhân dận quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng thông báo tìm kiếm anh Trần Trọng Thái, sinh ngày 14/5/1986; nơi cư trú trước khi biệt tích: Số 39/82 Cao Thắng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng, vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 1/2/2018. Khi biết được thông báo này, đề nghị anh Thái liên hệ Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng theo địa chỉ: Số 991 Tôn Đức Thắng, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về anh Thái thì thông báo cho Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng; Ủy ban nhân dân phường Hạ Lý theo địa chỉ: Số 97 Bạch Đằng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng; bà Trần Thị Cải, ông Trần Văn Thông cùng trú tại: Số 39/82 Cao Thắng, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng.

Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 4 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của anh Thái thì Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn