Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 13/07/2021 10:57

Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng thông báo tìm kiếm ông Nguyễn Văn Thử

Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng thông báo tìm kiếm ông Nguyễn Văn Thử, sinh năm 1965. Địa chỉ nơi cư trú cuối cùng: Tổ dân phố số 2, phường Đằng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, bỏ nhà đi từ năm 2007 đến nay.

Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Nguyễn Văn Thử liên hệ với Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng theo địa chỉ: Tổ 7, phường Đằng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người đã chết hoặc ai biết được tin tức về ông Nguyễn Văn Thử thì thông báo cho Tòa án nhân dân quận Hải An theo địa chỉ như trên, bà Nguyễn Thị Nhừ.

Thời gian thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Hết thời hạn 04 tháng, nếu ông Thử không có mặt thì Tòa án nhân dân quận Hải An sẽ giải quyết việc dân sự trên theo quy định chung của pháp luật.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn