Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 07/07/2021 16:50

Tòa án nhân dân quận Đồ Sơn thông báo tìm kiếm ông Lưu Văn Én

Tòa án nhân dân quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng thông báo tìm kiếm ông Lưu Văn Én, sinh năm 1956; địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Số 18 tổ dân phố Đại Đồng, phường Vạn Sơn (nay là phường Hải Sơn), quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng biệt tích từ ngày 15 tháng 01 năm 1998 đến nay không có tin tức gì.

Nay, ông Én ở đâu về ngay Tòa án nhân dân quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng (địa chỉ: Tổ dân phố 9, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng; số điện thoại: 0225.3861.254) để giải quyết việc bà Hoàng Thị Tiệp, sinh năm 1960; địa chỉ: Số 18 tổ dân phố Đại Đồng, phường Vạn Sơn (nay là phường Hải Sơn), quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố ông là đã chết.

Hết thời hạn 4 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên, nếu ông Én không có mặt thì Tòa án nhân dân quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng sẽ giải quyết việc dân sự trên theo quy định của pháp luật.  

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn