Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 19/11/2020 04:41

Tòa án nhân dân huyện Tiên Lãng Thông báo tìm kiếm bà Vũ Thị Xuân

Tòa án nhân dân huyện Tiên Lãng Thông báo tìm kiếm bà Vũ Thị Xuân, sinh năm 1961;

Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Hộ Tứ Ngoại, xã Đoàn Lập, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Bà Vũ Thị Xuân vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1985.

Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Vũ Thị Xuân liên hệ với Toà án nhân dân huyện Tiên Lãng theo địa chỉ: Khu 2, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về bà Xuân thì thông báo cho Toà án nhân dân huyện Tiên Lãng, UBND xã Đoàn Lập, người yêu cầu - bà Vũ Thị Tươi, sinh năm 1963; nơi cư trú: Thôn Phú Cơ, xã Quyết Tiến, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng.

Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 (bốn) tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của bà Xuân thì Toà án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người mất tích.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn