Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 30/10/2020 07:28

Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết (ông Nguyễn Văn Bản)

Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng thông báo tìm kiếm ông Nguyễn Văn Bản, sinh ngày 7/8/1971. Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: thôn 6, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Ông Nguyễn Văn Bản vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 8/1992. Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Nguyễn Văn Bản liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng theo địa chỉ: thôn 5, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết. Hoặc ai biết được tin tức về ông Nguyễn Văn Bản thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng theo địa chỉ như trên, hoặc Ủy ban nhân dân xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, hoặc người yêu cầu là ông Nguyễn Văn Giang, sinh năm 1973, địa chỉ: thôn 6, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là 4 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên, nếu không có tin tức gì của ông Nguyễn Văn Bản thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết.

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn