Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 07/07/2021 16:36

Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên thông báo tìm kiếm chị Đàm Thị Lan Hương

Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng thông báo tìm kiếm chị Đàm Thị Lan Hương, sinh năm 1994

Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Đông, xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Chị Đàm Thị Lan Hương vắng mặt tại nơi cư trú từ ngày 2/9/2010 đến nay không có tin tức gì.

Ai biết tin tức gì của chị Hương hoặc chị Hương ở đâu về ngay Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng để giải quyết việc ông Đàm Văn Phây yêu cầu Tòa án tuyên bố một người mất tích đối với chị Đàm Thị Lan Hương.

Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày đăng phát thông báo lần đầu tiên, nếu chị Hương không có mặt hoặc không có tin tức xác thực là còn sống hay đã chết thì Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Nếu chị Đàm Thị Lan Hương biết được Thông báo hoặc ai biết được tin tức của chị Đàm Thị Lan Hương xin liên hệ với: Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên thành phố Hải Phòng theo đạ chỉ: Thôn 5 xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng; Ủy ban nhân dân xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng hoặc người yêu cầu là ông Đàm Văn Phây, sinh năm 1949; địa chỉ: Thôn Đông, xã Lâm Động, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn