Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 04/12/2020 14:27

Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên thông báo cho ông Đào Văn Sơn

Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng thông báo cho ông Đào Văn Sơn, sinh năm 1955, nơi cư trú cuối cùng: Thôn 3, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng hiện nay đang ở đâu về ngay trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng để giải quyết việc bà Cao Thị Lạng yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Đào Văn Sơn là mất tích.

Khi biết được thông báo này, đề nghị ông Đào Văn Sơn liên hệ với Tòa án nhân dân theo địa chỉ để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về ông Đào Văn Sơn thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, địa chỉ: Thôn 5, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng; Ủy ban nhân dân xã Thủy Sơn, địa chỉ: Thôn 5, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng hoặc người yêu cầu.

Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 (bốn) tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên, nếu ông Đào Văn Sơn không có mặt, thì Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn