Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 19/05/2022 08:53

Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng thông báo tìm kiếm Bà Lê Thị Nhuận

Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng thông báo tìm kiếm Bà Lê Thị Nhuận, sinh năm 1955. Nơi cư trú trước khi biệt tích: Thôn 5, xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Bà Lê Thị Nhuận vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 5 năm 2000.

Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Lê Thị Nhuận liên hệ với Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng theo địa chỉ Thôn 5, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã mất tích hoặc ai biết được tin tức về bà Lê Thị Nhuận thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên theo địa chỉ như trên, Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, chị Trịnh Thị Yến được biết.

Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố là đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của bà Lê Thị Nhuận thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã mất tích.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS