Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 22/04/2022 09:13

Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng thông báo cho bà Nguyễn Thị Thoáng

Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng thông báo cho bà Nguyễn Thị Thoáng sinh năm 1960, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Chùa, Trà Sơn, xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng; bỏ nhà đi biệt tích từ ngày 12/10/1989 hiện nay ở đâu về ngay Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng để giải quyết về việc ông Nguyễn Văn Vĩnh yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Thoáng là đã chết.

Trong thời hạn (04) bốn tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên nếu bà Thoáng không có mặt, thì Tòa án sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Nếu bà Thoáng biết được thông báo hoặc ai có được tin tức về bà Nguyễn Thị Thoáng xin liên hệ: Tòa án nhân dân huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, địa chỉ: Thôn 5, xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS