Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 11/05/2022 03:30

Tòa án nhân dân huyện An Lão, thành phố Hải Phòng thông báo tìm kiếm ông Vũ Văn Xem

Tòa án nhân dân huyện An Lão, thành phố Hải Phòng thông báo tìm kiếm ông Vũ Văn Xem, sinh năm 1952, đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi cư trú cuối cùng: Thôn Khúc Giản, xã An Tiến, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

Ông Xem bỏ nhà đi biệt tích từ tháng 5 năm 1972 đến nay không có tin tức gì. Nay ông Vũ Văn Xem ở đâu về ngay Tòa án nhân dân huyện An Lão, thành phố Hải Phòng để giải quyết việc bà Vũ Thị Mến yêu cầu Tòa án tuyên bố ông Vũ Văn Xem đã chết từ tháng 05 năm 1972.

Trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày đăng thông báo nếu ông Vũ Văn Xem không có mặt thì Tòa án nhân dân huyện An Lão, thành phố Hải Phòng sẽ giải quyết việc bà Vũ Thị Mến yêu cầu tuyên bố ông Vũ Văn Xem đã chết theo quy định của pháp luật.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS