Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 11/05/2022 03:32

Tòa án nhân dân huyện An Lão, thành phố Hải Phòng thông báo tìm kiếm bà Nguyễn Thị Khiên

Tòa án nhân dân huyện An Lão, thành phố Hải Phòng thông báo tìm kiếm bà Nguyễn Thị Khiên, sinh năm 1964, đăng ký hộ khẩu và nơi cư trú cuối cùng: Thôn Quán Trang, xã Bát Trang, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

Bà Khiên bỏ nhà đi biệt tích từ năm  1990 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Nguyễn Thị Khiên ở đâu về ngay Tòa án nhân dân huyện An Lão, thành phố Hải Phòng để giải quyết việc ông Nguyễn Văn Khỏa yêu cầu tòa án tuyên bố bà Nguyễn Thị Khiên mất tích.

Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày đăng thông báo nếu bà Nguyễn Thị Khiên không có mặt thì Tòa án nhân dân huyện An Lão, thành phố Hải Phòng sẽ giải quyết việc ông Nguyễn Văn Khỏa yêu cầu tuyên bố bà Nguyễn Thị Khiên mất tích theo quy định của pháp luật.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS