Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 11/05/2022 10:25

Tòa án nhân dân huyện An Lão, thành phố Hải Phòng thông báo tìm kiếm bà Đỗ Thị Sen

Tòa án nhân dân huyện An Lão, thành phố Hải Phòng thông báo tìm kiếm bà Đỗ Thị Sen, sinh năm 1958, đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi cư trú cuối cùng: Khu Văn Tràng 2, thị trấn Trường Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng.

Bà Sen bỏ nhà đi biệt tích từ ngày 01 tháng 01 năm 1999 đến nay không có tin tức gì. Nay bà Đỗ Thị Sen ở đâu về ngay Tòa án nhân dân huyện An Lão, thành phố Hải Phòng để giải quyết việc anh Hoàng Văn Trung yêu cầu Tòa án tuyên bố bà Đỗ Thị Sen đã chết từ ngày 01 tháng 01 năm 1999.

Trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày đăng thông báo nếu bà Đỗ Thị Sen không có mặt thì Tòa án nhân dân huyện An Lão, thành phố Hải Phòng sẽ giải quyết việc anh Hoàng Văn Trung yêu cầu tuyên bố bà Đỗ Thị Sen đã chết theo quy định của pháp luật.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS