Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 23/02/2021 10:12

Tòa án nhân dân huyện An Dương thông báo tìm kiếm chị Lê Thị Trang

Tòa án nhân dân huyện An Dương thông báo tìm kiếm chị Lê Thị Trang, sinh năm 1976.

ĐKHKTT: Thôn Chiến Thắng, xã Đặng Cương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Chiến Thắng, xã Đặng Cương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

Chị Lê Thị Trang vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2012. Khi biết được thông báo này, đề nghị chị Lê Thị Trang liên hệ với Tòa án nhân dân huyện An Dương theo địa chỉ: Số 7, Đường 351, thị trấn An Dương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về chị Lê Thị Trang thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện An Dương theo địa chỉ như trên, Uỷ ban nhân dân xã Đặng Cương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, người yêu cầu.

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn