Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 19/02/2021 15:04

Tòa án nhân dân huyện An Dương thông báo tìm kiếm bà Vũ Thị Hoài

Tòa án nhân dân huyện An Dương thông báo tìm kiếm bà Vũ Thị Hoài, sinh năm 1947; ĐKTT và nơi cư trú cuối cùng: Thôn Hy Tái, xã Hồng Thái, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

Bà Vũ Thị Hoài vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1991.

Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Vũ Thị Hoài liên hệ với Tòa án nhân dân huyện An Dương theo địa chỉ: Số 7, đường 351, thị trấn An Dương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người là đã chết hoặc ai biết được tin tức về bà Vũ Thị Hoài thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện An Dương, thành phố Hải Phòng (theo địa chỉ như trên) hoặc Ủy ban nhân dân xã Hồng Thái hay người yêu cầu.

Thời hạn thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố mất tích là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của bà Vũ Thị Hoài thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn