Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 23/02/2021 10:12

Tòa án nhân dân huyện An Dương thông báo tìm kiếm anh Phạm Văn Xuân

Tòa án nhân dân huyện An Dương thông báo tìm kiếm anh Phạm Văn Xuân, sinh năm 1985.

ĐKHKTT: Thôn Hạ, xã An Hưng, huyện An Dương, thành phố Hả Phòng.

Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Hạ, xã An Hưng, huyện An Dương, thành phố Hả Phòng.

Anh Phạm Văn Xuân vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2015. Khi biết được thông báo này, đề nghị anh Phạm Văn Xuân liên hệ với Tòa án nhân dân huyện An Dương theo địa chỉ: Số 7, Đường 351, thị trấn An Dương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người mất tích hoặc ai biết được tin tức về anh Phạm Văn Xuân thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện An Dương theo địa chỉ như trên, Uỷ ban nhân dân xã An Hưng, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, người yêu cầu.

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn