Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 10/06/2021 15:06

Tòa án nhân dân huyện An Dương, thành phố Hải Phòng thông báo tìm kiếm bà Nguyễn Thị Vê

Tòa án nhân dân huyện An Dương, thành phố Hải Phòng thông báo tìm kiếm bà Nguyễn Thị Vê. Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Thôn Mỹ Tranh, xã Nam Sơn, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng. Bà Nguyễn Thị Vê vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 1954 đến nay.

Khi biết được thông báo này, đề nghị bà Nguyễn Thị Vê liên hệ với Tòa án nhân dân huyện An Dương, thành phố Hải Phòng theo địa chỉ: Số 7 đường 351 thị trấn An Dương, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng – Số điện thoại: 0225.3871776) để giải quyết yêu cầu tuyên bố một người đã chết hoặc ai biết được tin tức về bà Nguyễn Thị Vê thì thông báo cho Tòa án nhân dân huyện An Dương theo địa chỉ như trên, Ủy ban nhân dân xã Nam Sơn, huyện An Dương; người yêu cầu.

Thời gian thông báo tìm kiếm người bị yêu cầu tuyên bố đã chết là 04 tháng kể từ ngày đăng, phát thông báo lần đầu tiên. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên nếu không có tin tức gì của bà Nguyễn Thị Vê thì Tòa án sẽ mở phiên họp xét đơn yêu cầu tuyên bố một người là đã chết.

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn