Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 03/12/2020 11:00

Thông báo tổ chức đối thoại trực tuyến giữa Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng với các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng sẽ đối thoại trực tuyến trên Cổng Thông tin điện tử thành phố với chủ đề “Đẩy mạnh kết nối cung - cầu công nghệ”.

Thời gian: Từ 09h00' - 09h45', ngày 18/12/2020 (Thứ Sáu).

Các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp quan tâm xin gửi câu hỏi, ý kiến qua các địa chỉ sau:

+ Chuyên trang Đối thoại trực tuyến, Cổng thông tin điện tử thành phố, địa chỉ: doithoaitructuyen.haiphong.gov.vn.

+ Số điện thoại: 02253.821055 của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố.

+ Thư điện tử của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố: congthongtindientu@haiphong.gov.vn.

+ Trang thông tin trên mạng xã hội Facebook của của Cổng thông tin điện tử thành phố: https://www.facebook.com/www.haiphong.gov.vn

Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử thành phố trân trọng kính mời các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp tham gia đối thoại.

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn