Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 12/06/2021 10:00

Thông báo tạm không tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp định kỳ tháng 6/2021

(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố vừa thông báo tạm không tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp định kỳ tháng 6/2021.

Theo kế hoạch của UBND thành phố việc tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp định kỳ tháng 6/2021 dự kiến vào ngày 15/6/2021. Tuy nhiên, hiện nay do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, cần hạn chế các cuộc họp tập trung đông người, UBND thành phố quyết định không tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 6/2021.

UBND thành phố giao các cơ quan báo chí, truyền thông và đơn vị liên quan thông báo về việc không tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp định kỳ tháng 6/2021 để các doanh nghiệp biết và các doanh nghiệp có kiến nghị tiếp tục gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành và UBND các quận, huyện liên quan tiếp tục giải quyết kiến nghị đã được giao nhiệm vụ và tập trung giải quyết 2 nội dung kiến nghị mới đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển cho các ngành liên quan, báo cáo kết quả giải quyết kiến nghị về Sở Kế hoạch và Đầu tư trong ngày 1/7/2021 để tổng hợp báo cáo UBND thành phố.

UBND thành phố yêu cầu các sở, ngành địa phương tiếp tục chủ động rà soát, giải quyết kiến nghị theo thẩm quyền; kịp thời tham mưu UBND thành phố chỉ đạo, giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp theo đúng quy định. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục đôn đốc các sở, ngành xem xét giải quyết kiến nghị và tổng hợp, báo cáo UBND thành phố trong ngày 4/7/2021.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn