Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 22/02/2021 11:37

Thông báo hoãn tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 2/2021

Do tình hình COVID-19 diễn biến phức tạp, để tập trung chỉ đạo các biện pháp phòng, chống dịch và tránh tập trung đông người, tại Văn bản số 67/TB-UBND ngày 22/2/2021, UBND thành phố có ý kiến như sau:

1. Hoãn tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 2/2021.

2. Giao Văn phòng UBND thành phố kiểm tra, rà soát các vụ việc, đề xuất chỉ đạo giải quyết, báo cáo UBND thành phố.

3. Giao Thủ trưởng các Sở, ngành; Chủ tịch UBND các quận, huyện chủ động chỉ đạo giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn