Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 25/05/2022 10:49

Thông báo của Sở Y tế về phân bổ số lượng thuốc trúng thầu đợt 3 Gói số 2: Gói thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu (gồm 74 danh mục thuốc)

Thông báo về phân bổ số lượng thuốc trúng thầu đợt 3 Gói số 2: Gói thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu (gồm 74 danh mục thuốc) thuộc dự án: Mua sắm thuốc 2022 cho các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng (29 phụ lục đính kèm)

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS