Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 02/03/2021 13:45

Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng Công khai Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu

Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng Công khai Quyết định phê duyệt kết quả chỉ định thầu đơn vị kiểm định chất lượng công trình Trụ sở làm việc - số 12 Hoàng Diệu. 

(Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm).

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn