Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 23/02/2021 09:00

Kho bạc Nhà nước Hải Phòng thông báo về việc sáp nhập Kho bạc Nhà nước Ngô Quyền vào Kho bạc Nhà nước Hải Phòng

Kho bạc Nhà nước Hải Phòng vừa có thông báo về việc sáp nhập Kho bạc Nhà nước Ngô Quyền vào Kho bạc Nhà nước Hải Phòng. Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; thực hiện Quyết định số 1883/QĐ-BTC ngày 30/11/2020 của Bộ Tài chính về việc sáp nhập Kho bạc Nhà nước (KBNN) cấp huyện thuộc KBNN Hải Phòng, KBNN Hải Phòng thông báo:

Kể từ ngày 01/3/2021, KBNN Ngô Quyền sáp nhập vào KBNN Hải Phòng. Theo đó các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có giao dịch với KBNN Ngô Quyền sẽ chuyển về giao dịch với KBNN Hải Phòng, địa chỉ: Lô 1A Lê Hồng Phong, phường Lạc Viên, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn