Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 09/02/2021 10:48

Đính chính thông tin tại danh sách kèm theo Thông báo số 144/TB-STN&MT ngày 12/8/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường

Sở Tài nguyên và Môi trường đính chính thông tin tại danh sách kèm theo Thông báo số 144/TB-STN&MT ngày 12/8/2020 về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của Chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị ven sông Lạch Tray (đợt 2) tại phường Kênh Dương và phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, cụ thể như sau:

Thông tin tại danh sách kèm theo Thông báo số 144/TB-STN&MT ngày 12/8/2020

Nay đính chính thành

- Số hiệu căn hộ: 319-HK3

- Diện tích đất (m2): 114,0

- Số tầng: 5

- Số hiệu căn hộ: 318-HK3

- Diện tích đất (m2): 114,0

- Số tầng: 5

 

Các nội dung khác tại Thông báo số 144/TB-STN&MT ngày 12/8/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường không thay đổi.

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn