Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 19/02/2021 16:41

Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu và Thỏa thuận khung các gói thầu mua sắm thuốc cho ngành y tế

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hải Phòng công khai kết quả lựa chọn nhà thầu và Thỏa thuận khung các gói thầu mua sắm thuốc cho ngành y tế hải Phòng (gửi lại file đính kèm)

Tài liệu gửi kèm: Các Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của Sở Y tế Hải Phòng và các Thỏa thuận khung giữa Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm Hải Phòng và nhà thầu trúng thầu đối với các gói thầu có tên nêu trên (bản chụp file pdf).
Do dung lượng file lớn, Trung tâm đăng tải các tài liệu nêu trên tại các đường link sau: 
1. Gói thầu Mua sắm sinh phẩm chẩn đoán invitro (gồm 50 mặt hàng) thuộc dự án Mua sắm sinh phẩm chẩn đoán invitro năm 2019 - 2020 cho các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng: 
https://mega.nz/folder/fh0hwC7S#3Z1SKX2mDgDsY4sfRILhVg
2. Gói thầu Mua sắm bổ sung thuốc Generic (gồm 285 lô thuốc) thuộc dự án Mua sắm bổ sung thuốc Generic năm 2020 cho các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng:
https://mega.nz/folder/PsVWiJIT#ZyhhTzrdkOBJixrgQri4dQ
3. Gói thầu Mua sắm bổ sung thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị (gồm 51 lô thuốc) thuộc dự án Mua sắm bổ sung thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị năm 2020 cho các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố Hải Phòng:
https://mega.nz/folder/a0s23SKY#TVPBF308dN4f3iZD7lVC1g
 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn