Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 02/11/2020 15:24

Công khai kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm máy móc, thị bị theo phương thức tập trung năm 2020

Quỹ Đầu tư và Phát triển đất Hải Phòng công khai quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu của 02 gói thầu:

1. Gói thầu số 1: Mua sắm máy móc, thiết bị cho khối sở, ngành, đơn vị năm 2020.

2. Gói thầu số 2: Mua sắm máy móc, thiết bị cho khối quận, huyện năm 2020.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Phạm Hưng Hùng

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 080-31274

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn