Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng thông báo tìm kiếm anh Nguyễn Hải Minh

Thời gian 03/02/2023 16:26
Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng thông báo tìm kiếm anh Nguyễn Hải Minh, sinh năm 1990; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn Nội Lễ, An Viên, Tiên Lữ, Hưng Yên; nơi cư trú cuối cùng: Số 11K/50 Phương Lưu, Phương Lưu 1, Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng. Anh Nguyễn Hải Minh bỏ nhà đi từ năm 2011 đến nay không có tin tức gì.

Tòa án nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng thông báo tìm kiếm ông Lê Huy Năm

Thời gian 02/02/2023 16:04
Tòa án nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng thông báo tìm kiếm ông Lê Huy Năm, sinh năm 1972; địa chỉ trước khi biệt tích: Số 4/17 phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Ông Lê Huy Nam vắng mặt tại nơi cư trú tháng 4 năm 2004.

Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng thông báo tìm kiếm anh Nguyễn Văn Sỹ

Thời gian 16/01/2023 10:01
Tòa án nhân dân quận Hải An, thành phố Hải Phòng thông báo tìm kiếm anh Nguyễn Văn Sỹ, sinh năm 1969; nơi cư trú cuối cùng: Phường Tràng Cát, quận Hải An, thành phố Hải Phòng, biệt tích từ năm 2002 tại vùng biển Long Châu đến nay không có tin tức gì.

Tòa án nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng thông báo tìm kiếm bà Nguyễn Thu Thủy

Thời gian 10/01/2023 10:12
Tòa án nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng thông báo tìm kiếm bà Nguyễn Thu Thủy, sinh ngày 28/01/1965. Địa chỉ cư trú trước khi biệt tích: Số 24/152 Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Bà Nguyễn Thu Thủy vắng mặt tại nơi cư trú từ năm 2016.

Tòa án nhân dân quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng thông báo tìm kiếm: Anh Đỗ Văn Doanh

Thời gian 29/12/2022 16:54
Tòa án nhân dân quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng thông báo tìm kiếm: Anh Đỗ Văn Doanh, sinh năm 1986; nơi cư trú cuối cùng: Tổ 10 (nay là TDP Tiểu Trà 1), phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng. Anh Đỗ Văn Doanh vắng mặt tại nơi cư trú từ tháng 4 năm 2009.

Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng thông báo tống đạt tới ông Nguyễn Anh Minh

Thời gian 29/12/2022 16:51
Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng thông báo tống đạt tới ông Nguyễn Anh Minh, nơi ĐKHKTT: Số 21/17/228 Trần Nguyên Hãn, Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng.

Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng thông báo ông Lê Văn Tuyên

Thời gian 29/12/2022 16:48
Tòa án nhân dân quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng thông báo ông Lê Văn Tuyên; địa chỉ cư trú trước khi vắng mặt tại nơi cư trú: Số 1/6/226 đường Lê Lai, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.

Tòa án nhân dân huyện An Lão, thành phố Hải Phòng thông báo tìm kiếm bà Nguyễn Thị Hưng

Thời gian 29/12/2022 16:46
Tòa án nhân dân huyện An Lão, thành phố Hải Phòng thông báo tìm kiếm bà Nguyễn Thị Hưng, sinh năm 1956, nơi cư trú cuối cùng: Thôn Nguyệt Áng 2, xã Thái Sơn, huyện An Lão, thành phố Hải Phòng bỏ nhà đi biệt tích từ tháng 10 năm 2087 đến nay không có tin tức gì.

Thông báo kết quả cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản 03 mỏ cát làm vật liệu san lấp tại phía Nam Đình Vũ, quận Hải An

Thời gian 28/12/2022 14:01
(Haiphong.gov.vn) – Ngày 22/12/2022, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố đã tổ chức đấu giá thành công cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với sản 03 khu vực mỏ cát làm vật liệu san lấp tại phía Nam Đình Vũ, quận Hải An, kết quả cuộc đấu giá như sau:


Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS