Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 29/03/2020 17:58

Xử lý phạt ở mức tối đa đối với các trường hợp không thực hiện nghiêm túc biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19

Trước tình hình diễn biến rất phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên thế giới và Việt Nam; Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 đã có nhiều văn bản chỉ đạo áp dụng nhiều biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đại bộ phận nhân dân và các đơn vị đã thực hiện rất tốt các nội dung chỉ đạo của thành phố.

Tuy nhiên, hiện nay vẫn có một số tổ chức, cá nhân vẫn không thực hiện nghiêm túc biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Lực lượng thanh tra chuyên ngành và thanh tra của các quận, huyện đã tích cực hoạt động nhưng chưa quan tâm xử phạt vi phạm hành chính, đến nay mới xử phạt 03 quán Karaoke vẫn hoạt động, 08 vụ thông tin sai sự thật, 3 trường hợp tăng giá khẩu trang, các vi phạm khác chưa xử phạt vi phạm hành chính.

Trước tình hình trên, để tất cả các tổ chức, cá nhân nghiêm túc áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 yêu cầu Công an thành phố, các Sở, ngành, đơn vị và các địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng, thanh tra chuyên ngành  tăng cường công tác xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân không áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 với mức tối đa so với quy định; hằng ngày tổng hợp, báo cáo UBND thành phố để chỉ đạo đưa tin trên các phương tiện thông tin truyền thông.

Đối với trường hợp cố tình chống đối, không áp dụng các biện pháp quan trọng, Chủ tịch UBND thành phố giao Công an thành phố chỉ đạo xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật về hình sự; giao Sở Tư pháp hướng dẫn Công an thành phố, các Sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân không áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Tô Thành

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS