Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 06/11/2020 16:00

UBND tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho 500 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020

Ngày 4/11/2020, UBND thành phố ban hành Quyết định số 3359/QĐ-UBND về việc tặng Cờ thi đua và Bằng khen cho 500 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Nút giao thông Nam cầu Bính - Ảnh minh họa: Đức Nghĩa

 

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố quyết định:

1. Tặng Cờ thi đua của UBND thành phố cho 36 tập thể đã có thành tích xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

2. Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 73 tập thể, 184 hộ gia đình và 207 cá nhân, gồm:

- 50 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2015-2020.

- 19 hộ gia đình đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2015-2020.

- 112 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2015-2020.

- 23 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực của thành phố giai đoạn 2015-2020.

- 165 hộ gia đình đã có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực của thành phố giai đoạn 2015-2020.

- 95 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực của thành phố giai đoạn 2015-2020.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn