UBND quận Ngô Quyền được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 19/1, đồng chí Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014-2020; Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020.

Tại điểm cầu thành phố Hải Phòng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ngành, đoàn thể liên quan dự Hội nghị.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam chủ trì điểm cầu thành phố Hải Phòng

Về Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, kết quả tổng hợp báo cáo thực hiện Chiến lược của các bộ, ngành, địa phương cho thấy, về cơ bản, các chỉ tiêu đều đạt kế hoạch đề ra. 100% các bộ, ngành, địa phương đã ban hành chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên. Tổng kết 10 năm qua, các bộ, ngành, địa phương đã ban hành 1.870 văn bản triển khai thực hiện Chiến lược; triển khai thực hiện 6 mục tiêu, 8 nhóm chỉ tiêu phát triển thanh niên tại Quyết định số 2474 và 29 chỉ tiêu được điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 1042. Tính đến tháng 12/2020, tổ chức bộ máy làm công tác thanh niên của cả nước có 13.242 người. Trong đó, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ: 41 người; các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: 13.201 người (còn một số bộ, ngành, địa phương chưa báo cáo đầy đủ số liệu). Đến nay, công tác quản lý nhà nước về thanh niên đã cơ bản khắc phục được tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ với tổ chức đoàn thanh niên hoặc "khoán trắng" cho tổ chức đoàn thanh niên so với giai đoạn đầu thực hiện Chiến lược.

Về Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014-2020, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý biên soạn Bộ tài liệu gồm những nội dung cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, hành chính nhà nước và quản lý nhà nước; một số kỹ năng cơ bản dành cho cán bộ công chức trẻ ở xã; chuyên đề xóa đói, giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới; Công tác dân vận; Quản lý văn hóa, xã hội, tôn giáo và dân tộc ở xã; Quản lý quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Từ năm 2015 đến năm 2020, thông qua việc thực hiện Đề án, đã bồi dưỡng cho 14.330 cán bộ, công chức trẻ của 2.293 xã, 42 tỉnh trong phạm vi Đề án với tổng kinh phí triển khai thực hiện là gần 29,8 tỷ đồng, đạt 87,8% kinh phí được cấp và đạt 53,7% kinh phí được phê duyệt. Thông qua đào tạo bồi dưỡng, trình độ của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt, đã từng bước được nâng cao. Kết quả của Đề án đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao mặt bằng chung về trình độ và năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức trẻ ở xã, từng bước tiêu chuẩn hóa ngạch, bậc theo quy định của Nhà nước, đảm bảo cho công tác quy hoạch và gắn liền với nhu cầu sử dụng, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới.

Với Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 – 2020, Bộ Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan, UBND 34 tỉnh thuộc phạm vi điều chỉnh của Đề án tổ chức triển khai thực hiện theo tiến độ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tính đến ngày 31/12/2014, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các địa phương hoàn thành công tác tuyển chọn đội viên Đề án của 34 tỉnh với tổng số 500 đội viên. Trí thức trẻ là người dân tộc thiểu số tham gia Đề án chiếm gần 50% là thuận lợi rất lớn trong việc thực hiện nhiệm vụ của đội viên Đề án ở vùng dân tộc, miền núi, đồng thời góp phần quan trọng vào việc thực hiện chính sách đối với người dân tộc thiểu số. Sau 5 năm về xã công tác, tham mưu, các đội viên đã đề xuất xây dựng, triển khai các đề án phát triển kinh tế-xã hội, xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa mới cho bà con nhân dân. Hằng năm, phần lớn đội viên đều được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực Đề án mang lại. Đồng thời đề nghị các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục có những biện pháp quan tâm định hướng, giáo dục bồi dưỡng phát huy và phát triển thế hệ thanh niên về đạo đức cách mạng, về lý tưởng chủ nghĩa xã hội; có chính sách căn cơ lâu dài để phát triển toàn diện thanh niên, góp phần xây dựng nền hành chính thành công cụ thống nhất, trong sạch, hiệu lực, hiệu quả phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu thành phố Hải Phòng

Ghi nhận những nỗ lực trong thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ đã tặng Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. Trong đó, UBND quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do có nhiều thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020.

V.H.N

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn