Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 11/12/2020 07:58

Thông báo tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 12/2020

UBND thành phố tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp tháng 12, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h00 ngày 15/12/2020.

2. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị thành phố, số 18 Hoàng Diệu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

3. Chủ trì Hội nghị: Lãnh đạo UBND thành phố.

4. Đề nghị các doanh nghiệp: 

- Đăng ký tham dự đối thoại.

- Gửi câu hỏi trước (nếu có) theo địa chỉ: Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể, tư nhân - Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 01 Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, hoặc gửi vào email: kiennghidoanhnghiep@haiphong.gov.vn trước ngày 12/12/2020 để tổng hợp (liên hệ đồng chí Trần Thị Thu Hằng, số điện thoại: 02253.823.352).

- Điện thoại đường dây nóng: 0911.30.89.89 (trong giờ hành chính các ngày làm việc).

Đề nghị doanh nghiệp đăng ký tham dự hoặc gửi kiến nghị: Nêu rõ tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ.

Thông báo này thay cho Giấy mời. 

UBND thành phố trân trọng thông báo tới các đơn vị, doanh nghiệp biết.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS