Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 28/12/2020 18:00

Thông báo hoãn tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 12/2020

(Haiphong.gov.vn) - Ngày 3/2/2020, UBND thành phố có Công văn số 601/UBND-TCD về việc tổ chức tiếp công dân định kỳ năm 2020, trong đó, lịch tiếp công dân định kỳ tháng 12/2020 là ngày 29/12/2020 (Thứ Ba), thời gian bắt đầu từ 08 giờ 00 phút.

Do công việc đột xuất, UBND thành phố thông báo hoãn tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2020. Thời gian tổ chức sẽ thông báo sau.

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn