Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 09/06/2020 11:58

Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức thi thuyết trình và phỏng vấn đối với thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS từ hạng II lên hạng I năm 2019

Ngày 8/6/2020, Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chức danh tương đương chuyên viên chính thuộc ngành y tế, ngành giáo dục và đào tạo năm 2019 (Hội đồng) đã có Thông báo về việc thay đổi thời gian và địa điểm tổ chức khai mạc kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức lên chức danh tương đương chuyên viên chính ngành giáo dục và đào tạo năm 2019. Theo đó thông báo thời gian tổ chức thuyết trình và phỏng vấn đối với thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I bắt đầu từ 15 giờ 15 phút chiều 10/6/2020.

Đến nay, Hội đồng thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức thuyết trình và phỏng vấn đối với thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên THCS hạng I bắt đầu từ 7 giờ 30 phút sáng 11/6/2020 (danh sách thí sinh dự thi thuyết trình và phỏng vấn theo từng bàn thi gửi kèm theo).

Lưu ý: Các nội dung khác không đề cập trong Thông báo này, đề nghị thực hiện theo Thông báo số 271/TB-HĐTTH ngày 8/6/2020.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn