Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 27/11/2020 15:27

Thành lập Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương cấp tiểu học

(Haiphong.gov.vn) - UBND thành phố vừa ban hành Quyết định số 3564/QĐ-UBND ngày 26/11/2020 về việc thành lập Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương cấp tiểu học.

Theo Quyết định, Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương cấp tiểu học gồm Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, các ủy viên và thư ký Hội đồng. Chủ tịch Hội đồng là ông Vũ Văn Trà, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo. 

Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định tài liệu giáo dục địa phương theo đúng các quy định hiện hành đảm bảo nghiêm túc, chính xác, khách quan. Thời gian làm việc của Hội đồng do Chủ tịch Hội đồng quyết định. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn