Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 08/06/2020 16:52

Thành lập Ban Chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; cấp nước an toàn, hiệu quả và chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố

Một góc đô thị thành phố tháng 5/2020. Ảnh: Tuấn Nguyễn

(Haiphong.gov.vn) – UBND thành phố vừa có Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư; cấp nước an toàn, hiệu quả và chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố do Chủ tịch UBND thành phố là Trưởng ban; Giám đốc Sở Xây dựng là Phó Trưởng ban.

Ban Chỉ đạo được thành lập trên cơ sở hợp nhất các Ban Chỉ đạo về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch và Ban Điều hành công tác xóa quảng cáo, rao vặt trên bờ tường, gốc cây, cột điện trái quy định trên địa bàn thành phố.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp UBND thành phố thực hiện và giải quyết các vấn đề có liên quan đến công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ; công tác cấp nước an toàn và chống thất thoát, thất thu nước sạch; công tác xóa quảng cáo, rao vặt trên bờ tường, gốc cây, cột điện trái quy định trên địa bàn thành phố theo quy định. Đồng thời là đầu mối phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong tổ chức nghiên cứu, đề xuất các giải pháp giải quyết những vấn đề quan trọng, liên quan đến hoạt động cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ của thành phố theo quy định, bảo vệ phòng ngừa các nguy cơ ô nhiễm nước, khu vực bảo vệ nguồn nước, xử lý kịp thời các sự cố vi phạm gây ô nhiễm nguồn nước, công tác xóa quảng cáo rao vặt…

Trâm Bầu

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn