Sở Nội vụ tổng kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

(Haiphong.gov.vn) – Sáng 18/6, đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố chủ trì cuộc làm việc với Sở Nội vụ về kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và định hướng công việc 6 tháng cuối năm. Tham dự có tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố.

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Trần Quang Trung báo cáo tại hội nghị

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2021, Sở Nội vụ bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố và Bộ Nội vụ xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hóa việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được thành phố và Bộ Nội vụ giao, đặc biệt là tham mưu tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hoàn thành 168 nhiệm vụ, đang thực hiện 59 nhiệm vụ trong tổng số 245 nhiệm vụ UBND thành phố, lãnh đạo UBND thành phố giao. Hoàn thành 05 nhiệm vụ, đang thực hiện 13 nhiệm vụ trong Chương trình công tác năm 2021 của UBND thành phố. Tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch cải cách hành chính (CCHC) năm 2021; triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp. Tham mưu xây dựng các Đề án: chính quyền đô thị, thành lập thành phố trực thuộc thành phố Hải Phòng tại huyện Thủy Nguyên…

6 tháng cuối năm 2021, Sở Nội vụ tập trung thực hiện và hoàn thành một số nhiệm vụ như: Xây dựng và triển khai Nghị quyết ban hành Chương trình tổng thể CCHC; xây dựng đề án tổng biên chế công chức hành chính, tổng số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022; tiếp tục tham mưu tổ chức tuyển dụng công chức; hoàn thành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức; kiểm tra kỷ luật, kỷ cương công vụ của các bộ công chức một số cơ quan, đơn vị; tham mưu UBND thành phố chuẩn bị nội dung tham dự Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2020 Cụm 5 thành phố trực thuộc Trung ương; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo…

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Sau khi nghe báo cáo và  ý kiến của các đại biểu dự họp, đồng chí Lê Anh  Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố ghi nhận và đánh giá cao sự đoàn kết của tập thể lãnh đạo Sở Nội vụ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm thành phố giao; đặc biệt Sở Nội vụ - cơ quan thường trực Ủy ban bầu cử thành phố tham mưu tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cùng với việc thực hiện các nhiệm vụ đã được đề ra trong 6 tháng cuối năm 2021, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Anh Quân yêu cầu Sở Nội vụ phát huy kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2021, khắc phục những tồn  tại, hạn chế tiếp tục bám sát các nhiệm vụ trong Chương trình công tác UBND thành phố giao. Tăng cường công tác kiểm tra kỷ cương, kỷ luật hành chính tại các đơn vị. Sớm hoàn thiện để ban hành các Văn bản hướng dẫn thi đua, khen thưởng. Kiện toàn bộ máy tổ chức của đơn vị, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “vừa hồng, vừa chuyên” đảm bảo năng lực và phẩm chất đạo đức. Quan tâm quản lý công tác tôn giáo, tín ngưỡng, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng. Chuẩn bị các nội dung kỳ họp thứ nhất HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nguyễn Hải

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn