Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 14/06/2022 11:28

Sáp nhập Trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu vào Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng (Quận Hồng Bàng)

(Haiphong.gov.vn) – UBND thành phố vừa có Văn bản 3897/UBND-KSTTHC đồng ý chủ trương việc sáp nhập Trường Trung học cơ sở Phan Bội Châu vào Trường Trung học cơ sở Hồng Bàng theo đề xuất của Sở Nội vụ. Thời điểm thực hiện sáp nhập trong tháng 6/2022.

UBND thành phố giao UBND quận Hồng Bàng thực hiện việc sáp nhập theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo đúng quy định, sau khi sáp nhập giữ nguyên tên gọi là Trường THCS Hồng Bàng.

Năm học 2021 – 2022, Trường THCS Phan Bội Châu chỉ có 06 lớp với 237 học sinh (khối lớp 6: 01 lớp; khối lớp 7: 01 lớp; khối lớp 8: 02 lớp và khối lớp 9: 2 lớp); Trường THCS Hồng Bàng có 45 lớp với gần 2.100 học sinh (khối lớp 6: 11 lớp; khối lớp 7: 11 lớp; khối lớp 8: 11 lớp và khối lớp 9: 12 lớp).

Quận Hồng Bàng có 9 đơn vị hành chính phường; trên địa bàn quận hiện có 8 Trường THCS thuộc địa bàn 8 phường, còn 01 phường là Hoàng Văn Thụ không có Trường THCS.

Trâm Bầu

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn