Ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu

(Haiphong.gov.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công điện số 2954/CĐ-BVHTTDL ngày 12/8/2020 về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, UBND thành ph yêu cầu Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao cùng Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện một số nghi thức trong những ngày Lễ Quốc tang như sau:

Một là, về việc treo cờ rủ:

- Các cơ quan, công sở trên địa bàn thành phố treo cờ rủ trong 02 ngày Lễ Quốc tang (ngày 14 và ngày 15/8/2020).

- Cờ rủ là Quốc kỳ, có dải băng tang (có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay).

Hai là, về việc dự Lễ viếng: Các đoàn viếng chỉ mang băng tang, không mang vòng hoa đến viếng.

Ba là, về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang:

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp nhà nước; UBND các quận, huyện; UBND các xã, phường, thị trấn ngừng, hoãn tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí trong 02 ngày (ngày 14 và ngày 15 tháng 8 năm 2020).

- Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hp với Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; UBND các quận, huyện; UBND các xã, phường, thị trấn chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, các cơ sở vui chơi, giải trí dừng, hoãn tổ chức các chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và các hoạt động vui chơi, giải trí khác trên địa bàn toàn thành phố trong 02 ngày (ngày 14 và ngày 15 tháng 8 năm 2020).

- Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Tài liệu đính kèm:

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn