Ngành Thanh tra triển khai nhiệm vụ năm 2022

 (Haiphong.gov.vn) – Sáng 12/1 tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị thành phố, đồng chí Lê Anh Quân, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố dự hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ năm 2022 của ngành Thanh tra do đồng chí Đoàn Hồng Phong, Tổng Thanh tra Chính phủ chủ trì. Tới dự có đồng chí Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ. Tham dự có đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố tham dự hội nghị tại điểm cầu Hải Phòng

Theo báo cáo, toàn Ngành Thanh tra đã triển khai 6.809 cuộc thanh tra hành chính và 177.245 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế 179.034 tỷ đồng, 9.258 ha đất; trong đó kiến nghị thu hồi 22.698 tỷ đồng và 811 ha đất; ban hành 132.319 quyết định xử phạt vi phạm hành chính của tổ chức, cá nhân với số tiền 3.694 tỷ đồng; kiến nghị xem xét, xử lý hành chính 2.341 tập thể và 6.244 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 437 vụ, 259 đối tượng.

Tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 6.690 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra, trong đó có 4.694 kết luận thanh tra đã hoàn thành 100% các nội dung phải thực hiện. Qua đôn đốc, đã thu hồi 115.841 tỷ đồng, 627 ha đất; xử lý hành chính 3.267 tổ chức, 8.724 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 77 vụ, 108 đối tượng; ban hành mới, sửa đổi, bổ 809 văn bản về cơ chế, chính sách, pháp luật. sung, bãi bỏ 809 văn bản về cơ chế, chính sách pháp luật.

Các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 309.598 lượt người về 238.510 vụ việc, có 2.451 đoàn đông người; tiếp nhận 333.847 đơn các loại; có 276.916 đơn đủ điều kiện xử lý; giải quyết 19.213 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 80,4%. Qua đó, kiến nghị thu hồi cho nhà nước 168,4 tỷ đồng, 159,8 ha đất; trả lại cho tổ chức, cá nhân 230,2 tỷ đồng, 13,7 ha đất; khôi phục, đảm bảo quyền lợi cho 56 tổ chức, 1.481 cá nhân; kiến nghị xử lý hành chính 554 người; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xử lý 26 vụ, 51 đối tượng.

Ngành Thanh tra tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Kiểm tra tại 10.310 cơ quan, tổ chức, đơn vị về công khai, minh bạch, phát hiện 251 đơn vị vi phạm; kiểm tra việc thực hiện kê khai, công khai tài sản thu nhập là 4.618 cơ quan, tổ chức, đơn vị; tiến hành 5.463 cuộc kiểm tra việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn, phát hiện 365 vụ việc vi phạm, 556 người vi phạm, kiến nghị thu hồi và bồi thường 107,2 tỷ đồng. Kiểm tra việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại 8.270 cơ quan, tổ chức, đơn vị, xử lý 196 cán bộ, công chức, viên chức vi phạm. Thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 31.040 cán bộ, công chức, viên chức. Có 43 trường hợp người đứng đầu bị kết luận là thiếu trách nhiệm để xảy ra tham nhũng. Phát hiện 51 vụ việc, 83 người liên quan đến tham nhũng.

Năm 2022, ngành Thanh tra bám sát yêu cầu của các cấp, các ngành, định hướng công tác thành tra năm 2022 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt triển khai công tác thanh tra, đổi mới trong xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thích ứng với yêu cầu phục hồi sau dịch bệnh COVID-19. Tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực quan trọng của các ngành, các cấp và thành tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Nâng cao chất lượng kết luận thanh tra, đảm bảo chặt chẽ, khách quan, kịp thời và khả thi; xử lý nghiêm minh, kịp thời, đúng luật đối với tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật. Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra. Tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài. Thực hiện các nhiệm vụ theo Luật Phòng, chống tham nhũng. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ngành và của từng cơ quan, đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao những kết quả ngành Thanh tra đã đạt được trong năm qua. Đồng chí yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra tiếp tục bám sát kế hoạch thanh tra năm 2022 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, tăng cường công tác thanh tra quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; đặc biệt là giám sát các kết luận sau thanh tra. Đồng chí yêu cầu ngành Thanh tra tiếp tục rà soát, giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo  đông người, phức tạp, kéo dài. Tiếp tục thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác phòng chống tham nhũng và Kết luận chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Hoàn thành việc tổng kết thực hiện Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng. Thanh tra các cấp, các ngành tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân ngành Thanh tra có thành tích xuất sắc trong công tác được Chủ tịch tặng thưởng Huân chương, Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua và Tổng Thanh tra Chính phủ tặng Cờ thi đua.

Nguyễn Hải

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn