Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 26/11/2020 15:06

Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố

(Haiphong.gov.vn) - Ngày 26/11, UBND thành phố đã ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố.

Theo đó, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng là Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam là Phó Trưởng ban Thường trực, Giám đốc Sở Y tế Trần Anh Cường là Phó Trưởng ban. Thành viên Ban chỉ đạo là đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ căn cứ tình hình dịch bệnh COVID-19 tham mưu cho UBND thành phố xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh. Chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp hữu hiệu nhằm phòng ngừa, ngăn chặn và khống chế dịch bệnh, sẵn sàng ứng phó với các tình huống phòng chống dịch, hạn chế thấp nhất tử vong.

Đồng thời, giúp Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát hoạt động của các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, đơn vị trong việc triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống dịch bệnh; chỉ đạo công tác phối hợp liên ngành, điều phối các nguồn lực, huy động hệ thống chính trị và cộng đồng tham gia vào công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona mới gây ra.

Sở Y tế là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, chủ trì tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 dưới sự chỉ đạo của Trưởng ban. Trung tâm Y tế dự phòng Hải Phòng là cơ quan chuyên môn giúp việc cho Sở Y tế trong thực hiện nhiệm vụ thường trực của Ban Chỉ đạo.

V.H.N

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn