Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 27/04/2020 17:49

Kết quả thi vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2019

Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính vừa thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2019.

Theo đó, Hội đồng thi đã tổ chức thi và hoàn thành việc chấm thi vòng 2 đối với kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2019 theo đúng quy định.

Căn cứ kết quả của Ban chấm thi, ý kiến thống nhất của Hội đồng tại cuộc họp ngày 27/4/2020, Hội đồng thi thông báo kết quả thi vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức, thặng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính năm 2019.

Hội đồng thi nhận đơn phúc khảo bài thi bằng văn bản:

Thời gian: 15 ngày, kể từ ngày 28/4/2020 đến hết ngày 12/5/2020.

Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Sở Nội vụ, số 12 Lê Đại Hành, Hồng Bàng, Hải Phòng.

Hội đồng thi không nhận đơn phúc khảo gửi bằng thư điện tử, fax, telex và không giải quyết phúc khảo đối với các đơn phúc khảo nhận được sau thời gian trên.

Xem kết quả tại file đính kèm dưới đây.

 

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn