Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 16/10/2020 07:59

Hướng dẫn liên sở thu và sử dụng học phí năm học 2020-2021 đối với trường đại học, cao đẳng, trung cấp công lập

(Haiphong.gov.vn) - Ngày 7/9/2020, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính phối hợp ban hành hướng dẫn liên sở về việc thu và sử dụng học phí năm học 2020-2021 đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp công lập thuộc thành phố Hải Phòng quản lý.

Sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng thực hành kỹ năng

Theo đó, mức thu học phí đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp công lập thuộc thành phố Hải Phòng quản lý được áp dụng theo mức quy định tại Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 22/7/2020 của HĐND thành phố theo quy định mức học phí năm học 2020-2021 đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp công lập thuộc thành phố Hải Phòng quản lý.

Cụ thể, mức học phí đối với chương trình đào tạo đại trà trình độ đại học tại trường đại học chưa tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư dao động từ 980.000 đến 1.170.000 đồng/tháng/sinh viên.

Mức học phí chương trình đào tạo đại trà trình độ cao đẳng, trung cấp tại trường cao đẳng, trung cấp chưa tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư dao động từ 690.000 đến 1.140.000đồng/tháng/sinh viên.

Đối với các trường đại học, cao đẳng, trung cấp ngoài công lập, căn cứ Luật Giáo dục năm 2019, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp và quy định của Chính phủ được tự quyết định mức học phí theo các nhóm ngành, chuyên ngành phù hợp trên cơ sở đảm bảo phù hợp giữa mức độ đóng góp với chất lượng giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp người dân được hưởng.

Học phí được thu định kỳ hàng tháng, nếu học sinh, sinh viên tự nguyện, nhà trường có thể thu một lần cho cả học kỳ hoặc cả năm học (10 tháng).

V.H.N

Các tin cũ hơn

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

fb.com/www.haiphong.gov.vn