Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ ngành Kế hoạch - Đầu tư năm 2021

(Haiphong.gov.vn) - Chiều 8/1, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2016 - 2020 và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng chủ trì Hội nghị. Dự và chủ trì tại điểm cầu Hải Phòng có Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu thành phố Hải Phòng

5 năm qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã triển khai toàn diện các mặt công tác về xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật; xây dựng, điều hành thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đầu tư công; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đổi mới sáng tạo, xây dựng các mô hình kinh tế mới và chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư…

Các đề án, báo cáo, kiến nghị tham mưu của Bộ đều nhất quán quan điểm đổi mới của Đảng và Nhà nước, luôn lấy người dân và doanh nghiệp làm đối tượng ưu tiên phục vụ, tập trung tháo gỡ khó khăn, khuyến khích khởi nghiệp, sáng tạo nhằm tận dụng tối đa các cơ hội phát triển đất nước.

Bộ đã theo dõi sát sao và thường xuyên phân tích, dự báo tình hình để kịp thời đề xuất các giải pháp tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, ưu tiên xây dựng, hoàn thiện thể chế, nhất là thể chế liên quan đến cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, tận dụng tối đa các cơ hội phát triển từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Do vậy, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xác định 13 nhiệm vụ trọng tâm. Trước hết là tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Quốc hội và Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2021 của Chính phủ.

Tập trung vào các khâu đột phá chiến lược, các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp căn cơ, quan trọng phục vụ thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đầu tư công gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; tổ chức xây dựng và triển khai ngay kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 sau khi được thông qua; tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả "mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới; phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án quan trọng, công trình trọng điểm quốc gia, các dự án liên kết vùng, phát huy vai trò của các vùng kinh tế trọng điểm, các đô thị lớn...

Tại Hội nghị, đại diện các vụ, cục thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình bày các báo cáo về công tác xây dựng thể chế, pháp luật và một số nội dung quan trọng cần lưu ý trong việc thi hành Luật Đầu tư 2020; một số nội dung quan trọng cần lưu ý trong việc đăng ký doanh nghiệp và thi hành Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Các đại biểu cũng đã thảo luận, đề xuất các giải pháp liên quan tới công tác hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19; công tác đầu tư công; cơ chế, chính sách về đổi mới và phát triển doanh nghiệp; công tác xây dựng, điều hành thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân phát biểu tại điểm cầu Hải Phòng

Phát biểu tại điểm cầu thành phố Hải Phòng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Anh Quân nhất trí cao với những nội dung báo cáo đã được trình bày tại hội nghị. Phó Chủ tịch Thường trực nhấn mạnh, năm 2020 thành phố Hải Phòng đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép mà Trung ương và Chính phủ đã chỉ đạo. Cho đến nay Hải Phòng vẫn chưa có ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) tăng 11,22%, gấp gần 4 lần tốc độ tăng trưởng chung của cả nước. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,62% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt gần 19 tỷ USD, tăng 18,5% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước là 84,6 nghìn tỷ đồng, bằng 93,9% so với dự toán Trung ương giao. Đến nay thành phố đã giải ngân 10,5 nghìn tỷ đồng đạt 74,94% kế hoạch giao vốn đầu tư công. Hiện thành phố đang chỉ đạo các đơn vị tập trung giải ngân tiếp trong tháng 1/2021. Hạ tầng giao thông liên kết vùng và hạ tầng kinh tế xã hội được tích cực đầu tư. Các lĩnh vực về văn hóa – xã hội và khu vực nông thôn, đặc biệt được quan tâm. Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, khu vực biên giới biển đảo được giữ vững.

Về kế hoạch năm 2021 và kế hoạch 5 năm 2021 – 2025, Phó Chủ tịch Thường trực cho biết thành phố đã xây dựng 2 kế hoạch trên với các chỉ tiêu cao hơn so với năm 2020 và bám sát các mục tiêu trong Nghị quyết số 45 của Bộ chính trị. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2021 là 13,5%; GRDP bình quân 5 năm 2021 – 2025 là 14,5%/năm. Thành phố sẽ tập trung thực hiện 3 giải pháp đột phá trong năm 2021 và 5 năm 2021 – 2025 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI là: hiện đại hóa đô thị - phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp – phát triển du lịch.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn