Cổng thông tin điện tử

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 15/12/2020 04:40

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quyết định số 1521/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ

(Haiphong.gov.vn) - Sáng 15/12, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại các bộ, ngành, địa phương”.

Dự điểm cầu về phía thành phố Hải Phòng có lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố. 


Các đại biểu dự tại điểm cầu thành phố Hải Phòng


Tại Hội nghị, đại biểu ở 63 điểm cầu các địa phương đã nghe lãnh đạo Bộ Tư pháp thông tin những nội dung cơ bản, giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật theo tinh thần Kết luận số 80 của Ban Bí thư và Quyết định số 1521 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. 

Các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc của bộ, ngành, địa phương trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật và đề xuất cơ chế tổ chức thực hiện Kết luận số 80 và Quyết định số 1521 bảo đảm khả thi, hiệu quả phù hợp với bối cảnh, điều kiện tình hình thực tế.

Đồng thời cũng trao đổi, thảo luận để chia sẻ kinh nghiệm, phân tích, xác định các mô hình phổ biến giáo dục pháp luật đang được triển khai hiệu quả tại bộ, ngành, địa phương; đề xuất, định hướng nghiên cứu nhân rộng để các bộ, ngành, địa phương có thể tham khảo, áp dụng phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này trong thời gian tới.

Thông qua Hội nghị nhằm thống nhất nhận thức của các cấp, các ngành về tinh thần, nội dung, giải pháp đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo Kết luận số 80 ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và Quyết định số 1521 ngày 6/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80; đồng thời đánh giá một số mô hình, cách thức, giải pháp triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại các bộ, ngành, địa phương và nghiên cứu, nhân rộng các mô hình này trong thời gian tới…


Lê Phương

Cổng thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Nguyễn Ngọc Tú

 Địa chỉ: Số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Liên hệ

Cơ quan thường trực: Trung tâm Thông tin - Tin học, Văn phòng UBND thành phố

 Địa chỉ: nhà Đ, số 18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3821.055

 Fax: 0225.3747.352

 Email: congthongtindientu@haiphong.gov.vn

Sơ đồ cổng - RSS