Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố: Xét, đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố đợt 2 năm 2022

(Haiphong.gov.vn) – Sáng 27/9, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố chủ trì cuộc họp xét, đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước và danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố năm 2022. Cùng dự có các đồng chí: Cao Xuân Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy. Tham dự có các đồng chí Phó Chủ tịch, Ủy viên Hội đồng Thi đua  - Khen thưởng thành phố.

Đ/c Vũ Thị Hương, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Thị Hương, Trưởng Ban Thi đua – Khen thưởng, Ủy viên Thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố cho biết: Năm 2022, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, trong đó tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng các cấp, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là vai trò, tránh nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong tổ chức phát động phong trào thi đua để phong trào thi đua luôn đổi mới, sáng tạo, thực chất và mang lại hiệu quả thiết thực. Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố chỉ đạo các thành viên tập trung thực hiện công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước; quan tâm công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các gương “người tốt, việc tốt”…

Hội đồng Thi đua – Khen Thưởng thành phố bỏ phiếu đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước và Danh hiệu Chiến sĩ thi đua thành phố đợt 2 năm 2022

Tại Hội nghị, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố đã xét, đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước đợt 2 năm 2022 gồm: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 05 tập thể và 11 cá nhân; Cờ thi đua của Chính phủ: 04 tập thể; Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố năm 2022: 27 cá nhân.

Đ/c Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó  Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng – Thi đua – Khen thưởng thành phố phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Anh Quân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố nhấn mạnh: công tác thi đua, khen thưởng phải đảm bảo chính xác, kịp thời; phong trào thi đua luôn đổi mới, sáng tạo, thực chất và mang lại hiệu quả thiết thực đảm bảo khách quan, minh bạch và công bằng. Đồng thời, đồng chí yêu cầu các thành viên Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố công tâm, khách quan trong việc bỏ phiếu đề nghị xét khen thưởng cấp Nhà nước và xét tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp thành phố đợt 2 năm 2022 đảm bảo chính xác, minh bạch nhằm biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Nguyễn Hải

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

image advertisement

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0
image advertisement
image advertisement

Cổng Thông tin điện tử thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Chánh Văn phòng Trần Huy Kiên

 
 

Liên hệ

  18 Hoàng Diệu, Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

  0225.3821.055 -   0225.3747.352

  congthongtindientu@haiphong.gov.vn

  fb.com/www.haiphong.gov.vn